fbpx

National Procurement Service for Wales – Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol Cymru

10 Aug 2020 | News

Involve are proud to be selected for the new NPS IT Products & Services 2 Framework 
Mae Involve yn falch o gael eu dewis ar gyfer y Fframwaith GCC Cynhyrchion a Gwasanaethau TG 2 newydd

This framework agreement offers a compliant, simple and competitive route to market for customers wishing to order a range of IT hardware and software products and related services.

Mae’r cytundeb fframwaith hwn yn cynnig llwybr cydymffurfiol, syml a chystadleuol i’r farchnad ar gyfer cwsmeriaid sy’n dymuno archebu ystod o gynhyrchion caledwedd a meddalwedd TG a gwasanaethau cysylltiedig.

Involve feature in 2 (of 5) lots – Mae Involve yn ymddangos mewn 2 (o 5) lot

Lot 4

Audio visual

Lot 5

Solutions

We have been delivering solutions & services into Welsh Public Sector for over 30 years into all public services.

Rydym wedi bod yn darparu datrysiadau a gwasanaethau i Sector Cyhoeddus Cymru ers dros 30 mlynedd i’r holl wasanaethau cyhoeddus.

For additional information, click here / Am wybodaeth ychwanegol, cliciwch 

To work with Involve via NPS (ii), click here to contact us:

I weithio gydag Involve trwy GCC (ii) gallwch gysylltu â ni:


Contact us

Categories

CONTACT US